Faedah Amalan Membaca

by Zuhdi Zuki on January 08, 2021

Amalan membaca merupakan satu amalan yang mulia. Amalan ini boleh mendatangkan banyak faedah kepada kita.

Melalui aktiviti membaca, kita akan peka kepada isu-isu global. Sebagai contoh, kita boleh mengetahui perkembangan semasa dan memperoleh maklumat terkini melalui pembacaan surat khabar dan laman sosial. Kita tidak akan digelar seperti katak di bawah tempurung.

Di samping itu, amalan membaca dapat menambahkan perbendaharaan kata dan meningkatkan penguasaan bahasa kita. kita dapat mempelajari kosa kata yang baharu semasa membaca. Ini dapat membantu kita menulis esei yang baik dan bertutur dengan lebih lancar.

Selain itu, amalan membaca membolehkan kita meneroka ilmu dalam pelbagai bidang. Misalnya, apabila kita membaca bahan ilmiah Sains, kita akan memperoleh ilmu tentang Sains. Seseorang yang mempunyai kepelbagaian ilmu dapat mencetuskan idea yang bernas dan berfikir secara kreatif dan kritis.

Dalam pada itu, aktiviti membaca dapat mengisi masa lapang kita dengan berfaedah. Kita boleh membaca di rumah mahupun di perpustakaan pada masa terluang. Dengan itu, kita dapat mengelakkan diri daripada terjerumus dalam aktiviti-aktiviti yang tidak sihat seperti berjudi dan melepak.

-advertisement-

Share via

LEAVE A COMMENT

Please note, comments must be approved before they are published


-advertisement-

BACK TO TOP